Biografický slovník

Putyatin Rodion T.

Putyatin Rodion Timofeeva - je to ... Čo Putyatin Rodion Timofeeva?
Putyatin (Rodion Timofeeva, 1807 - 1869) - slávny kazateľ. Syn kňaza, absolvent moskovskej teologickej akadémii, bol učiteľ literatúry pri Jaroslavli semináre, potom v Rybinsk archpriest a blaho zamestnancov pre chudobných duchovné "Krátke prednášky" sa začali objavovať v tlači v roku 1842 Putiatina.; až do roku 1894 bolo 22 edícií. Niektoré z nich boli vytlačené v duchovných časopisoch. Prevalencia učenie Putiatina prispel prístupný obyčajným ľuďom druh jazyka, znalosť života ľudu, úprimnosť, očariť poslucháčov. Niektoré z jeho učenia, napríklad "Pokyn na svätému prijímaniu" a "Návod ku dňu ochrane panny", umiestnené v "ruskej antológia" Galakhova (kap. 1). St. nekrology v žurnálskom diecéznom vestníku (1869, č. 44 a 46) a Moskovský diecézny vestník (č. 47). B. R-in.

Biografický slovník. 2000.