Biografický slovník

Putyatin (Count a šľachtický rod)

Putyatin (Count a šľachtický rod) - to ... Čo Putyatin (Count a šľachtický rod)?
Putyatin - početná a ušľachtilá rodina, ktorá sa datuje do konca xv storočia. Deak Nikita Sumyok Putyatin bol poslaný v roku 1510 do mesta Pskov, aby priviedol svojich obyvateľov, aby prisahali veľkovojvodovi Vasilijovi Ivanovičovi. Jeho syn, palácový úradník Grigorij Menshik, bol poslaný do Poľska (1510). V 17. storočí slúžil Putyatin Novgorod. Efimiy Vasilyevich Putyatin (pozri) získal hodnosť dôstojnosti v roku 1855. Rod Pántínov a šľachtici je zaradený do piatej a piatej časti genealogickej knihy provincie Novgorod (Gerbovnik, I, 64 a XII, 16).

Biografický slovník. 2000.