Biografický slovník

Putyata Nikolai Vasilievich

Putyata Nikolai Vasilijevič je ... Čo je Putyata Nikolai Vasilyevich?
Putyata (Nikolai, 1802 - 1877) - spisovateľ Smolensk šľachty, postgraduálne štúdium Muravyev kolonnovozhatyh. Slúžil v stráži, potom ako adjutant vo Fínsku generálnemu guvernérovi hraběte Zakrevskému; v roku 1829 sa zúčastnili bojov proti Turkom; presťahoval sa do štátnej služby, bol na štátnom sekretariáte Fínskeho veľkovojvodstva; po odstúpení, bol súčasne predsedom Moskovskej spoločnosti milovníkov ruskej literatúry. V Helsingforsovi sa stal priateľom s Baratynskym a cez ne - s AS Pushkinom. Priateľské a literárne listy Baratynského na Putyata sú publikované v ruskom archíve z roku 1867. O známych s Puškinom ao tom, ako Puškin volal Putyata ako sprostredkovateľa neúspešného súboja s Lagrene, Putyata zanechal poznámku. Puškin pri tejto príležitosti dal Putyatovi leták so známymi veršami:

Biografický slovník. 2000.