Biografický slovník

Putyata (šľachtický rod)

Putyata (šľachtický rod) - to ... Čo Putyata (šľachtický rod)?
Putyata - šľachtický rod, pôvodom z Poľska, kde napísal "Putsyata", a bol prijatý ruské občianstvo v roku 1655. Dmitrij Putyata bol generál z pechoty a adjutant-generál cisára Alexandra II. Rodiny Putyata boli predstavené v VI., II. A III. Rokoch genealogických kníh Smolenska, Moskvy a Orenburgu. K dispozícii sú tri vetvy Putsyat v západnej oblasti - emblém Syrokomlya jeden - Znak Dude a jeden (Rajewski-Putyata) - Emblem Abdank (rovnaký erb ako Syrokomlya).

Biografický slovník. 2000.