Biografický slovník

Putsykovich Theophilus Feofilovich

Putsykovich Theophilus Feofilovich - je to ... Čo Putsykovich Theophilus Feofilovich?
Putsykovich (Theophilus Feofilovich) - spisovateľ. Narodil sa v roku 1846; bol vychovávaný v Petrohradskej univerzite (1864 - 1866) a asi 20 rokov bol mestským učiteľom. Zomrel v roku 1899. Najbežnejšou z jeho kníh: "Bratská slovo", "Naša vlasť", "Short Ruské dejiny", "Poučenie z ruského pravopisu", "ruskú ABC", "rusko-slovanskú abecedu", "Practical ruskej gramatiky", "zemepisu pre základné vysoké školy "," krátky kurz ruskej gramatiky pre prípravnú triedu stredných škôl "(1897, 6. vydanie)," ruské predpisy ". Pre verejné čítanie zložil až 20 ilustrovaných brožúr pod všeobecným názvom "Biblické príbehy" a až 40 brožúr o etnografii pod názvom "Z etnológie".

Biografický slovník. 2000.