Biografický slovník

Pustoroslev Peter P.

Pustoroslev Peter P. - Čo je to ... Pustoroslev Petr Pavlovich?
Pustoroslev (Peter P., narodený v roku 1854) - právnik. Vyštudoval kurzu na fakulte Moskovskej univerzity. Ako odborná asistentka na moskovskej univerzite, učil na sedem rokov tyurmovedenie. Získal magisterský titul pre jeho práca "Koncepcia základné samorasprave ako inštitúcie trestného práva", doktorát - jeho práca "Analýza pojmu trestného činu." Je profesorom trestného práva a dekan Právnickej fakulty Univerzity v Tartu. Ďalšie diela Pustorosleva: "Právomoc väzňov a arestantok za trestné činy spáchané počas jeho pobytu vo väzení" (Moskva, 1889); článok o rovnaké v "prípravných prác du IV-EME Congres Penitenliaire medzinárodnej de Saint-Petersbourg" (1890), "historické Náčrt záštitou prepustený z väzenia" ( "právnym spravodajcovi", 1890, číslo XII), "Poňatie trestného činu" ( Moskva, 1891), (, Legal Bulletin ', 1891, číslo XII), atď.

Biografický slovník "Moskva výbor pre rozobrať a charity žobrania a prosil boj proti trestnej činnosti.". 2000.