Biografický slovník

Pustarnakov Pavel Petrovič

Pustarnakov Pavel Petrovič - A ... Čo je Pustarnakov Pavol Petrovič?
Pustarnakov (Pavel Petrovich) - slávny husľový virtuóz (1861 - 1891). Študoval na konzervatóriu v Petrohrade a profesorom Auerom; bol prvým huslistom v balete av ruskom kvartete.

Biografický slovník. 2000.