Puslovsky - to ... Čo Puslovsky?
Puslovsky - šľachtická rodina erb Szeliga ich predchodca. - Jacob Puslovsky (zomrel v roku 1638), starší okshatynsky zúčastnil v kampaniach Poliakov v Moskve (1609 - 1619). Xavier (zomrel 1874), známy filantrop, ktorá bola založená vo Varšave sirotinca ( "ochronka dia dzieci opuszczonych") Niektorí členovia rodu Puslovsky dostal od pápeža Pia IX grófskej titul, no. uznané za ne v Rusku. Rod Puslovsky predstavený v časti VI genealógia knihy provincii Grodno.

biografického slovníka. 2000.