Biografický slovník

Puškin Natalia Nikolaevna (Goncharov, Lanskaya)

Puškin Natalia Nikolaevna (Goncharov, Lanskaya) - to je ... Čo je Pushkin Natalia Nikolaevna (Goncharov, Lanskaya)?
Puškin Natalia Nikolaevna (Goncharov, Lanskaya.) - Puškinova manželka, pozri Puškin AS

Biografický slovník .. 2000.