Biografický slovník

Puškinovo Andrey

Puškin Andrey Ivanovič - je ... Čo je Andrej Ivanovič Pushkin?
Puškin ( Andrey) - autor diel: "Krátke správy o vzniku vojsk v Európe" (1824), "perspektívy pokroku literatúry na Západe" (1825) a "Poznámky k vojenskej opevnenia" (1827).

Biografický slovník. 2000.