Biografický slovník

Nikolay Pushkarev Lukic

Nikolay Pushkarev Lukic - je ... Čo je Nikolai Pushkarev Lukic?
Pushkarev (Nikolaj Lukich) - básnik a dramatik. Narodil sa v prenajímateľskej rodine provincie Pskov. V literárnom poli sa objavil v šesťdesiatych rokoch so satirickými básňami v duchu Nekrasova. Ich zbierka vyšla v Petrohrade (1869). Pushkariov publikoval v časopise "Moskva Observer" (XX, 11), editoval a publikoval "Európska knižnica" (XI, 500), "Mirskoi Sense" (XIX, 526) a "svetlo a tieň" (viď.), Ktoré často tlačia ich básne. Samostatne publikoval preklad v veršoch komédie Racine "Sutsy" (Moskva, 1877). V "Herald of Europe" (1874, č. 6) preložil preklad Ponsarovej drámy Galileo. Jeho dramatické diela sú známe ako "Xenia a False Dmitry".

Biografický slovník. 2000.