Purple je ... Čo je fialová?

sa používajú na stanovenie charakteru zrna (hmotnosť určitého objemu). V Ruskej federácii sa používajú jednorazové a dvadsaťlitrové dávky. * PURKAPURKA, váhy na určenie charakteru zrna (hmotnosť určitého objemu). V Ruskej federácii sa používajú jednorazové a dvadsaťlitrové dávky.

encyklopedický slovník. 2009.