Biografický slovník

Purgold Johann

Purgold Johann je ... Čo je Purgald Johann?
Purgold (Johann) - profesor rímskeho práva a starožitností na moskovskej univerzite. Podľa katalógu prednášok 1787 - 1788 gg. , on, v hodnosti mimoriadneho profesora, prečítajte si všeobecnú právnu encyklopédiu a "učenú históriu práv: prírodnú, rímsku a ruskú." V roku 1788, už bežným profesorom, hovoril v latinčine: "de meritis imperantis in subditos". Tu sú predovšetkým "dôležité a prospešné pre Rusko, skutky, ktorých sa dopustila Kateřina II pred rokom 1788". Pre chorobu Purgold prestal prednášať v roku 1791 a bol skoro prepustený. Pozri "Slovník profesorov moskovskej univerzity" (zväzok II, s. 323 - 327).

Biografický slovník. 2000.