Dochvíľnosť - to je ... Čo je dochvíľnosť?

dochvíľnosť (od stredovekých latinských punctualis - .. Precise), precíznosť, presnosť. * * * PUNCTUALITY PUBLICITY (od presných latinských bodových bodov), presnosť, presnosť.

encyklopedický slovník. 2009.