Biografický slovník

Pudovikov Peter Ye

Pudovikov Peter Ye - to ... Čo Pudovikov Peter Ye?
Pudovikov (Peter Ye) - Krajinský štatistík. V rokoch 1881 až 1883 bol zodpovedný za štatistickú prácu Petrohradu provinčného zemstva. Jeho myšlienka bola usadlosť popis roľníka chovu pod jeho vedením urobil provincii St. Petersburg v období 2 rokov (v roku 1881 opísal Peterhof kraji, v roku 1882 - O ostatných krajov). Opis produkoval značný počet zamestnancov, zle pripravení pracovať, a preto myslel Pudovikova súčasne popísať celú provinciu, samo o sebe správne, keď nie celkom úspešný, a mal produkovať ďalšie štúdie v priebehu niekoľkých rokov sa zhromaždia pri popise usadlosti materiálu by mohli byť vyvinuté a uverejnené. Spolu s Drozdovom Pudovikov zostavil a zverejnil opis okresu Peterhof (Petrohrad, 1882). Pudovikov zomrel v roku 1883. D. R.

Biografický slovník. 2000.