Biografický slovník

Ekaterina Puchkova Naumovna

Ekaterina Puchkova Naumovna - je to ... Čo Ekaterina Puchkova Naumovna?
Puchková (Ekaterina Naumovna, 1792 - 1867) je spisovateľkou. Funguje to: "Prvý experimenty v próze" (Moskva, 1812), "Courtesy of AP cestovateľ Bunin pred odchodom ju do Anglicka" ( "Son of vlasti", 1815 h 24, číslo 33). "K jednému kamarátovi otázka je, ako žijem v Arzamas "(báseň" Russian Museum "1815 h. i)," ​​Zanko "(" Son of vlasti "1817 h. 38)," List Prince Shalikovo "(" Ladies ' Journal ", 1830, časť XXX, č. 16). St. nekrológ v "Golos" (1867, č. 115).

Biografický slovník. 2000.