Encyklopedický slovník

Verejné vzdelávanie

Verejné vzdelávanie je ... Čo je verejné vzdelávanie?

populárny školstva (verejného vzdelávania) systému, vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií a aktivít a riadiacich orgánov v krajine. Z hľadiska štruktúry a cieľov má historicky špecifický charakter, závisí od úrovne hospodárskeho, sociopolitického, kultúrneho rozvoja spoločnosti a zodpovedajúcich legislatívnych, finančných, vedeckých a organizačně-pedagogických opatrení. Verejné vzdelávanie je najdôležitejšou oblasťou osobného rozvoja, vzdelávania a udržiavania sociálne potrebnej úrovne kultúry, všeobecného vzdelávania a odborného vzdelávania obyvateľstva. * * * VZDELÁVANIE OBYVATEĽOV (verejné vzdelávanie), systém vzdelávacích, vzdelávacích a kultúrno-vzdelávacích inštitúcií a aktivít a ich riadiace orgány v krajine. Z hľadiska štruktúry a cieľov má historicky konkrétny charakter, závisí od úrovne hospodárskeho, sociopolitického, kultúrneho rozvoja spoločnosti a príslušných legislatívnych, finančných, vedeckých a organizačně-pedagogických opatrení. Verejné vzdelávanie je najdôležitejšou oblasťou osobného rozvoja, vzdelávania a udržiavania sociálne potrebnej úrovne kultúry, všeobecného vzdelávania a odborného vzdelávania obyvateľstva.

encyklopedický slovník.2009.