Biografický slovník

Przhezdzetskie

Przhezdzetskie - to ... Čo Przhezdzetskie?
Przhezdzetskie - šľachtickej rodiny, erb Roch Iii, siahajúcu až do začiatku storočia XVII. Nicholas-Vladislav II (zomrel v roku 1683) bol kastelán z Novogrudok a maršálka litovského tribunálu, Alexander (zomrel v roku 1732) kastelán inftlyantskim Anton Tadeáša (zomrel v roku 1772) podkantslerom veľkovojvoda Litvy. Latter je syn, Constantine (zomrel v roku 1856), Podolska maršal šľachty, autor niekoľkých publikácií o histórii juhozápadného Ruska, v roku 1853 dostal titul grófa osobne Emperor Nicholas I. Rhode Przhezdzetskih predstavený v VI hodín. Plemennej knihy province Volyni a Podolie.

Biografický slovník. 2000.