Biografický slovník

Przewalského

Przewalského - to je ... Čo je Przewalski?
Przewalského - šľachtický rod, pochádzajúci z Captain kozáckych vojsk Cornelius Anisimovicha Przewalského, ktorí slúžili s vyznamenaním Stefan Batory a zdvihnutý k dôstojnosti poľskej šľachty. Z tohto rodu je známy cestovateľ Nikolai Mikhailovich Przhevalsky (pozri). Rhode Przewalski súčasťou VI a časti II genealogických kníh provincií Vitebsk, Jekatěrinoslav, Smolensku a Tver.

Biografický slovník. 2000.