Biografický slovník

Pryzhov Ivan G.

Pryzhov Ivan G. - je to ... Čo Pryzhov Ivan G.?
Pryzhov (Ivan Grigorievich) - historik, sa narodil v roku 1829; bol dobrovoľníkom na Moskovskej univerzite, slúžil v správe Deanery; Za svoju účasť na politickom zážitku Nečajeva v roku 1871 bol vyhnaný do ťažkej práce. Pryzhovu vlastnil diela: "Krčma historický prehľad" "História salónov v Rusku" (Petrohrad) ,. "Beggars Holy Rusko Materiály pre sociálnu a národného života v Rusku" (Moskva, 1862), (v "ruských archívov" 1866, číslo 7), "Malá Rusko v histórii svojej literárnej XI XVIII storočia" (v "Filologickej poznámky" pre 1869 a nie je súčasťou dodávky) a mnohých článkov v "Voice" ( "Lyakh z historického hľadiska," a ďalšie), " Petrohrad Vedomosti "(pár slov o VI Tatiščova, atď.)," Moskovskej vedomosti "a ďalšie.

Biografický slovník. 2000.