Biografický slovník

Pruská Alexander F.

Pruská Alexander Fiodorovič - je ... Čo je pruská Alexander Fiodorovič?
pruská (Alexander F.) - emeritný profesor Vojenskej lekárskej akadémie, otologist (1840-1897). Po ukončení kurzu na Lekárskej a chirurgickej akadémii v roku 1862 odišiel na akadémii pre zlepšenie vied a pod vedením profesora SP Botkin sa venoval konkrétnym štúdiám vnútorných ochorení. Po troch rokoch bol vyslaný do zahraničia, kde študoval na univerzitách vo Viedni, Lipsku a Berlíne. Tam napísal článok o prechode bielych krviniek cez steny krvných ciev, ktoré mu venovali pozornosť lekárskeho sveta. Návrat do Ruska obhajoval svoju diplomovú prácu pod názvom "O podmienkach zmiznutia reakcie kyseliny dusičnej na žltý pigment (na otázku žltačky) v moči". Potom sa venoval štúdiu ochorení uší, publikoval štúdiu "Na anatómiu ľudského ucha." V roku 1868, po prečítaní skúšobnej prednášky o ochoreniach uší na akadémii, dostal ako vedúci profesor predseda týchto chorôb. Zastával túto stoličku už 25 rokov a pracoval aj v sprostredkovaní sestier. Ako otaatrista si Prušák užíval čestnú povesť. Z mnohých vedeckých prác hovoria: "Krvácanie per diapedesin", "O vzťahu chorobe sluchu traumatické mozog a zadné", "Na otvory v bubienka."

Biografický slovník. 2000.