Biografický slovník

Prushinskiy

Prushinskiy - to ... Čo Prushinskiy?
Prushinskiy - šľachtický rod, erb Rawicz, siahajúce až do storočia XVI. Stanislav (zomrel v roku 1796) bol Zhytomyr, a Anton (zomrel v roku 1800) bol veľkým korunným vinníkom. Rodina Prusinského je zaradená do VI. Časti genealogickej knihy Volynskej provincie.

Biografický slovník. 2000.