Biografický slovník

Prudence Nikolai

Prudence Nikolai - A ... Čo je opatrnosť Nikolai?
Prudence, Nikolai (1836 - 1907), duchovný spisovateľ, majstrom Petrohradu teologickej akadémie, potom bol protopresbyter Moscow Dormition Cathedral jeho hlavné diela:. "rozhodnutie apoštolov" ( "ortodoxný Observer", 1862 Diplomová práca), "patristickej antológia" (2nd edition, Moskva, 1884 a 1895), "The obhajcovia z počiatku kresťanskej cirkvi" ( "viery a cirkvi", 1899), "O otázke oživenia pravoslávnej ruskej farnosti" (Moskva, 1904) Pozri nekrížnosť Prudence Peninsula v "Church Bulletin" 1908, číslo 5.

Biografický slovník 2000

. <- 1 ->