Biografický slovník

Prokopovich Andrew S.

Prokopovich Andrey Semenova - je to ... Čo Prokopovich Andrey Semenova?
Prokopovich (Andrew S., zomrel v roku 1826) - spisovateľ, absolvent, a neskôr rektorom Charkov Collegium, arcikňaz Diela ním. "slová na otázku na dovolenku" (Moskva, 1809), "Myšlienky na čítanie apoštola Pavla k Solúnčanom" (Petrohrad, 1819), "Galaťanom" (1820), "Kolosenským" (1820 ) a "Efezským" (1826), "kalendár Charkov" (Charkov, 1809), "lexikón Eccles Scriptorum nec non haerethicorum." (tamtiež, 1813 -. 1818), "Latina chrestomathia pre discentibus poesin" (tamtiež, 1810). , "Latinia chrestomathia pro . Discenitibus rhetoricam "(tamtiež, 1811).

Biografický slovník 2000

. <- 1 ->