Encyklopedický slovník

Dostupnosť produktu

Výkon produktu je ... Akú funkčnosť produktu?

Dostupnosť produktu Stav, v ktorom produkt plne vykonáva svoje funkcie a jeho hlavné parametre sú v medziach stanovených požiadavkami regulačnej a technickej dokumentácie. Z pracovných podmienok môže výrobok z dôvodu zlyhania prestať pracovať.

encyklopedický slovník. 2009.