Knížata sú ... Čo sú princovia?
Knyazhnin - ruský šľachtický rod, pôvodom, podľa legendy, z "čestný muž" Leo, ktorý odišiel z Pruska do Grand Prince Vasily Dmitriev. Jeho pra-vnuk Afanasy Jelizarovičská princezná bol predchodcom kniežat. Boris Ivanovič Knyazhnin (1712 - 1776) bol viceguvernérom Novgorod. O svojom synovi Jakovi a vnukovi Alexanderovi pozri vyššie. Boris Jakovlevič (1777 - 1854) bol senátorom. Rodina Knyazhninov je zahrnutá v časti iI a VI časti genealogických kníh provincií Pskov a Petrohradu.

Biografický slovník. 2000.