Biografický slovník

Довойна

Dôvoina - это ... Čo je Dvoňaňa?
Dovojna je litovská šľachtická rodina, erb Sheliga. Jeho predok podpísal v roku 1401 spolu s ďalšími litovskými šľachtici dohodu o zachovaní vernosti poľskému kráľovi. Stanislav Dovoyna, vojvoda Polotsk, bol (1542 - 1554) veľvyslancom v Moskve. Rod Dovojuna je zaradený do vI časti genealogickej knihy provincie Vilnius.

Biografický slovník. 2000.