Relikvie - to je ... Čo je to moc?

POWER -y; pl. 1. Vyparované, mumifikované pozostatky ľudí, ktoré církev uctieva ako svätí, majú (podľa viery veriacich) zázračnú moc. 2. Razg. O veľmi tenkom, vyčerpanom človeku. Chôdza m Žijúci m. * * * moshchiostanki ľudia, vystavení prirodzenému mumifikácii, majú podľa cirkevného učenia schopnosť robiť zázraky. Cieľ uctievania medzi ortodoxami a katolíkmi. * * * POWERFUL, pozostatky kresťanských svätých, ktoré neboli vystavené rozpadu po smrti. Úcta relikvií a ich fragmentov existovala od prvých storočí kresťanstva. Je založená na myšlienke tela ako chrámu Božieho. Zachoval sa v katolicizme a pravosláve.

encyklopedický slovník. 2009.