Roscoe libry - to ... Čo Roscoe mene?

Roscoe Libra (pound) (1870-1964), americký právnik, vedúci tzv sociologické (Harvard) Law School, založené na filozofii pragmatizmus. Považoval tento zákon za režim regulácie ľudských vzťahov, pridelil sudcovi hlavnú úlohu v súdnom konaní, jeho diskrétnosti a nie normám práva. * * * PAUND RoskownAid (libra) Roscoe (1870-1964), americký právnik, vedúci tzv. sociologickú (Harvardskú) právnickú školu založenú na filozofii pragmatizmu. Považoval tento zákon za režim regulácie ľudských vzťahov, pridelil sudcovi hlavnú úlohu v súdnom konaní, jeho diskrétnosti a nie normám práva.

encyklopedický slovník. 2009.