Biografický slovník

Potemkin, Sergej Pavlovič

Potemkin Sergej Pavlovič - A ... Čo je Potemkin Sergej Pavlovič?
Potemkin (Sergej Pavlovič, 1787 - 1858) - Earl, spisovateľ, prasynovec Prince Tauride; už pri narodení bol udelený ako dôstojník. Podieľal sa na vojnách v rokoch 1805 - 1809 gg. S ním bol názov grófa Potemkinova skrátený. Keď je členom spoločnosti milovníkov ruskej literatúry, Potemkin umiestnil vo svojich "Čítaniach" niekoľko básní; najväčšia z nich: "A moje sny" (v. viii) a "Do minulosti z roku 1812 a príchodu z roku 1813" (Kniha XI). V rovnakom čase som sa zúčastnil prekladu Rasinovej "Atalie" (nebol vytlačený, ale na javisku sa tešil úspech). Tlačený ešte "posledný pieseň Swan" (1853) a "Úvahy pri hrobe poľného maršala kniežaťa Kutuzova-Smolensky" (Petrohrad, 1813). St. Potemkin nekrológ napísaný Longinová v "Moskva News", 1858, číslo 29, a "Memoirs of Sergeja Pavloviča Potemkin" Zhikhareva v "St. Petersburg úradný list", 1858, číslo 48 a 60. V. P-inu.

Biografický slovník. 2000.