Biografický slovník

Postnikov Vladimir E.

Postnikov Vladimir E. - je ... Čo je Postnikov Vladimir Yefimovich?
Postnikov (Vladimir E.) - výskumník Malé ruskej sedliak poľnohospodárskej komunity, a na juhu Ruska. Vo svojej knihe "South ruský sedliak poľnohospodárstva" (Moskva, 1891) Postnikov predstavil opis roľníckeho poľnohospodárstva, vypracovanú na základe štúdie Zemstvo štatistických prác pre 1881 - 1891. a osobné pripomienky autora. Postnikov neverí v budúcnosť vidieckeho spoločenstva, čo sa podľa jeho názoru nedá rozvinúť kvôli nedostatku pôdy a akútnemu hospodárskemu boju, ktorý spôsobuje. Pozri Slonimsky, "Sedlácke potreby a ich výskumníci" (Vestnik Evropy, 1893, č. 3).

Biografický slovník. 2000.