Encyklopedický slovník

Post-glossators

Post-glossators - to je ... Čo je post-glossators?

postglossators stredovekých talianskych právnikov, zaoberajúca sa výkladu noriem a výpisov z kodifikáciu Justiniána, ktorý existoval v prácach glossators. * * * POSTGLOSSATORYPOSTGLOSSATORY v stredoveku talianskych právnikov, ktoré sa zaoberajú interpretáciou štandardov a extraktov z kodifikáciu Justiniána, ktorý existoval v prácach glossators ( cm. glossators).

encyklopedický slovník. 2009.