Biografický slovník

Poppe Karl Karlova

Poppe Karl Karlov - je to ... Čo Poppe Karl Karlova?
Poppe (Karl Karlovich, 1822 - 1875) - vynikajúci právnik; absolvoval kurz na Petrohradskej univerzite, bol predsedom Vyatka komory trestnoprávne a občianskoprávne súd, potom predseda okresného súdu v Jaroslavli a Samare; zúčastnil na práci komisie, ktorá zostavila súdne stanovy. Okrem článkov v "Vestníku Ministerstva spravodlivosti" ( "na otázku, zo strany polície a postup ich prerokovanie," 1861; ".. Poznámky k niektorým XV zákonov články t v trestnom konaní", 1861, atď), Poppe vydával "Status Report vyat verejná knižnica a múzeum v roku 1869 " (Vyatka, 1870). St. Art. Matveev vo "Forenznom bulletine" (1875, č. 22). B. R-in.

Biografický slovník. 2000.