Biografický slovník

Popov Gabriel P.

Popov Gavriil Petrovič - A ... Čo je Gabriel P. Popov?
Popov (Gabriel Petrovič) - pôrodník, sa narodil v roku 1773, syn kňaza, v roku 1791 bol daný do učenia k moskovskej lekárskej fakulty, uznané ako lekár v roku 1794 a v tej istej škole od roku 1796 bol spolupracovníkom v odbore pôrodníctvo a po smrti profesora Borna lekárska komisia uznala Popov za pomocného profesora, Popov spolu s pôrodníctvom tiež vyučoval "loďskú vedu". Na začiatku Moskovskej medicínsko-chirurgickej akadémie Popov okrem svojich prednášok vyučoval študentov latinčiny dva roky. Zomrel okolo roku 1820.

Biografický slovník. 2000.