Biografický slovník

Popov Eugene A.

Eugene A. Popov - je ... Čo je Eugene A. Popov?
Popov (Eugene A., 1824 - 1888) - arcikňaz od mesta Perm, spisovateľ a teológ; študoval v Permskom teologickom seminári; Založil v Perm Educational Society of Stephansdom veľký-perm, ktorá existuje dnes pod názvom bratstve svätého Štefana (ak je to kaplnka s priestorom pre náboženskú a morálnu poslanie a rozhovorov). Pracuje Popov: "inštruktívnu rozhovory a slová farára", "Hovory o rôznych témach viery a morálky kresťanského", "Hovory o živote svätého Jána Zlatoústeho" (1852), "Spoveď" (2. ed, St. Petersburg. 1893). "sväté prijímanie" (2. ed., ib., 1893), "On pravoslávnej dogmatiky" (celý ľudia hovoria, 3. vyd., Perm, 1880), "na pravoslávnej morálnej teológie" (čítať všetok ľud, ib., 1876), "listy pravoslávnej pastorálnej teológie" (2. ed., ib., 1877), "pozemského života nášho Pána Ježiša Krista" (2. ed., St. Peters p 1893), "Velikopermskaya a Perm diecézy (1379 - 1879)", "päťsto rokov od kázanie svätého Štefana Perm" (tamtiež, 1879) a mnoho ďalších .. iné

biografický slovník. 2000.