Encyklopedický slovník

Pop Alexander

Pop Alexander je ... Čo je Pop Alexander?

Pop Alexander (Rore) (1688-1744), anglický básnik. Veršovný pojednanie Skúsenosť s kritikou (1711) je manifestom anglického osvietenského klasicizmu. Falošný-hrdinský "Znásilnenie Lock" (1712), pastoračnú básni "Windsor Forest" (1713), satira "Dunsiada" (1728), filozofické a didaktickú báseň "Esej o človeka" (1732-1734); preklady Homérových básní. * * * POP AlexanderPOP, pápež (pápež) Alexander (1688-1744), anglický básnik. Poetické pojednanie "Esej o kritike, (1711) - manifestom anglického osvietenského klasicizmu ( zobraziť klasicizmus.). Falošný-hrdinský "Znásilnenie Lock" (1712), pastoračnú básni "Windsor Forest" (1713), satira "Dunsiada" (1728), filozofické a didaktickú báseň "Esej o človeka" (1732-1734); preklady Homérových básní.

encyklopedický slovník. 2009.