Encyklopedický slovník

Jean Victor Poncelet

Jean Victor Poncelet - to ... Čo Poncelet, Jean Victor?

Jean Victor Poncelet (Poncelet) (1788 - 1867), francúzsky matematik a inžinier, cudzie člen korešpondent Petersburg akadémie vied (1857) . položil základy projektivní geometrie. Pracuje na mechaniky a hydrauliky. * * * Jean Poncelet ViktorPONSELE (Poncelet) Jean Victor (1788 - 1867), francúzsky matematik a inžinier, cudzie člen korešpondent Petersburg An (1857). položil základy projektivní geometrie. Trudy . v mechanike a hydrauliky

Collegiate Dictionary, 2009

. <- 1 ->