Polyfónia - to ... Čo je polyfónia?

polyfónia th; St. 1. Múzy. Warehouse hudby založené na súčasnom kombináciu v hudobnej kompozícii niekoľkých melodických liniek (hlasovanie); polyfónia. Pre kantát charakteristika m. // Súčasné znejúce z niekoľkých hlasov (Nástroje), pripomínajúce druhu hudby. Užite si veľa hlasov zboru. 2. Nepríjemný šum vytváraný množstvom hlasov, zvukov, ktoré zaznie súčasne. M. dav. M. veľké mesto. * * * mnoho hlasov hudby, založených na súčasnej kombinácii niekoľkých hlasov. Polyfónia a homofónia sa vyznačujú v polyfónii. Heterofónnosť zaberá strednú pozíciu medzi monogamickým a polyfónnym. * * * MNOGOGOLOSIEMNOGOGOLOSIE, sklad hudby, založený na súčasnom kombináciu niekoľkých hlasov. Polyfónia rozlíšiť Polyphony ( cm. polyfónia) a homofonní ( cm. homofonní). Medziľahlé polohe medzi odnogolosy ( cm. odnogolosyj) a polyfónia trvá heterophony ( cm. heterophony).

encyklopedický slovník. 2009.