Poltiníny sú ... Čo je to poltinín?
Poltininy - šľachtický rod, pôvodom, podľa starých legiend rodoslovtsev, Mark Demidov, ktorý opustil litovský veľký Ivan Michajlovič Tver. Potomok koleno v siedmom, Ignatius Y. Izmailovo, prezývaný Poltina, bol predchodca Poltininyh. Stepan Severyanovich Poltinin bol zajatý poliami pri Smolensku (1634). Generálporučík Michail Petrovič Poltinin slúžil na Kaukaze na rozdiel od Nikolaje i Alexandra II. Rod Poltinins je zahrnutý v časti VI genealogickej knihy provincie Tver.

Biografický slovník. 2000.