Encyklopedický slovník

Polovtsov Alexander

Polovtsov Alexander Alexandrovich je ... Čo je Polovtsov Alexander Alexandrovich?

Polovtsov Alexander (1832-1909), štátnik, čestným členom petrohradskej Akadémie vied (1884). Od roku 1883 štátny tajomník, od roku 1892 člen štátnej rady. Organizátor, od roku 1879 predseda ruskej historickej spoločnosti. Pod vedením Polovcov a jeho prostriedkov bol z roku 1896 zverejnený ruský biografický slovník "Deník" za roky 1883 - 92 (v. 1-2, 1966). * * * POLOVTSOV Alexander AleksandrovichPOLOVTSOV Alexander (1832-1909), ruský štátnik, čestný člen Petrohradskej akadémie vied (1884). Od roku 1883 štátny tajomník, od roku 1892 člen štátnej rady. Organizátor, od roku 1879 predseda ruskej historickej spoločnosti. "Deník" za roky 1883-92 (v. 1-2, 1966).

encyklopedický slovník. 2009.