Encyklopedický slovník

Policajný dohľad

Policajný dozor je ... Čo je policajný dohľad?

politseyskiyv Rusko dohľad zjavné a skryté, dočasné a doživotné ..; administratívne opatrenie, sa uplatňuje od začiatku devätnásteho storočia. Právne predpisy zavedené v roku 1882. Vedené nemal právo zmeniť bydlisko, bol vo verejnej a verejne prospešné práce a pod * * * policajným dohľadom POLITSEYSKIYNADZOR v Rusku verejne i súkromne, dočasné a doživotné ..; administratívne opatrenie sa uplatňuje od začiatku. 19. storočie. Legislatívne zavedený v roku 1882. Dozorovaný nemal právo zmeniť miesto pobytu, skladať sa zo štátnej a verejnej služby atď.

encyklopedický slovník. 2009.