Biografický slovník

Pokrovský Petr Antonov

Pokrovský Petr Antonov - A ... Čo je príhovor Peter Antonov?
Basil (Peter Antonov, 1802 - 1888) - arcikňaz, duchovné spisovateľ; absolvoval kurz Moskovskej teologickej akadémie; bol najvyšší kňaz armády a námorníctva; prispel k založeniu spoločnosti pre starostlivosť o zlého vojenského duchovenstva. Napísal: "Prijímač Metropolitan Filaret na oddelení moskovskej" ( "poučné čítanie" 1868, február), "radosti anjelov kajúcnikov" (tamže, 1870 november.). . Pozrite "Päťdesiat výročie služba Hlavným Priest ozbrojené sily PE Pokrovský" ( "Church Bulletin", 1878, № 35 a 36), "cestovateľ", 1878, Vol IV; "Church Bulletin", 1888, № 10 ( nekrológ Pokrovského).

Biografický slovník. 2000.