Podymschina - to ... Čo podymschina?

podymschinadrevneyshaya daňový systém v Rusku, je známe už od iX ktoré sa musia poskytnúť." Fajčiť ", to znamená, statok, farma, tam bolo XVIII storočia. * * * PODYMSCHINAPODYMSCHINA v ruskom dani v prospech miestnej správy, bol naložený v 16-18 storočí "dym", to znamená, že sa roľníckych domov, fariem.

Collegiate Dictionary. 2009.