Encyklopedický slovník

Podurov Timofey Ivanovich

Podurov Timothy Ivanovič je ... Čo je Podurov Timothy Ivanovich?

podzemných podlaží Timothy I. (Padura) (1723-1775), blízky spolupracovník EI Pugachev; Kozácký stotník, zástupca komisie spoločenstiev 1767-69. Veliteľ povstaleckého pluku, účastník obliehania Orenburgu. Zobral väzňa, popravený spolu s Pugachevom. * * * PODUROV Timofey Ivanovič Podurov (Padurov) Timothy Ivanovič (1723-75), spolupracovník EI Pugacheva; Kozácký stotník, zástupca komisie spoločenstiev 1767-69. Veliteľ povstaleckého pluku, účastník obliehania Orenburgu. Zobral väzňa, popravený spolu s Pugachevom.

encyklopedický slovník. 2009.