Pneuma - A pneuma ... Čo?

pneuma (grécky pneuma -. Dych, duch ducha), termín starogréckej medicíny a filozofie, Stoicizmus - životná sila, je identifikovaný s logami-pervoognom, kozmický "dych" ducha; v kresťanstve "Duch Svätý", tretia osoba Trojice. * * * PNEVMAPNEVMA (. Grék pneuma - dych, dych ducha), Termín gréckej medicíny a filozofie, Stoicizmus životnej sily, je identifikovaný s logami-pervoognem, kozmický "dych," duchu; v kresťanstve "Duch Svätý", tretia osoba Trojice.

encyklopedický slovník. 2009.