Biografický slovník

Plotnikov Mikhail

Plotnikov Mikhail - to je ... Čo je Mikhail Plotnikov?
Carpenters (Mikhail) - Krajinský štatistík a publicista. Vyštudoval kurz na Moskovskej univerzite na Právnickej fakulte. Slúžil v štatistickej kancelárii krajského kraja Nižný Novgorod. V roku 1896 sa presťahoval do Petrohradu, kde bol až do roku 1899 jedným z najbližších spolupracovníkov časopisu "Russian bohatstvo", pracujúci predovšetkým v oddelení vnútorného letopisov časopisu. Zomrel v roku 1903. Hlavné diela Plotnikov: "remeslá Priemysel provincii Nižnij Novgorod" (Nižnij Novgorod, 1894 vydanie provincia zemstvo Nižnij Novgorod), "O vplyve plodín a cien obilia na domácom priemysle" (v knihe "Vplyv výnosovej a obilia cien", publikoval vydali profesori AI Chuprov a AS Posnikov, Petrohrad, 1897).

Biografický slovník. 2000.