Biografický slovník

Plesk Eduard Dmitrievich

Pleske Eduard Dmitrievich je ... Čo je Pleske Eduard Dmitrievich?
Pleske (Eduard Dmitrievich, 1852 - 1904) - štátnik. Vznikla na Alexandrovom lýceu. Zastával funkciu viceprezidenta a riaditeľa osobitného úradu pre úverovú sekciu, vedúceho štátnej banky; v roku 1903 bol vymenovaný za manažéra ministerstva financií, ktorý v skutočnosti nevedel kvôli chorobe; v roku 1904 bol menovaný členom Štátnej rady. V roku 1885 vydal "Referenčnú knihu pre daňových inšpektorov, štátne komory a štátne pokladnice".

Biografický slovník. 2000.