Plenum je ... Čo je Plenum?

PLENUM -a; m. [z lat. plénum - dokončiť] Plnohodnotné stretnutie členov voleného orgánu. strana, verejné, štátne organizácie. U. rady Spo- ločnosti spisovateľov. Uzavretá klauzula Predĺžená klauzula Rozlíšenie plenu. Informačné správy o zbernej komore. Správa v pléne. Pozornosť sa zameriava na plénum. Mimoriadna položka * * * plénum (z latinskej plénum - plná), 1) plné stretnutie s členmi voleného riadiaceho orgánu organizácie. 2) Stretnutie všetkých členov najvyššieho súdneho orgánu. * * * PLENUMPLENUM (z latinského pléna - úplné), plnohodnotné stretnutie členov voleného riadiaceho orgánu alebo členov najvyššieho súdneho orgánu.

encyklopedický slovník. 2009.