Pluviôse - to ... Čo pluviôse?

pluviôse (French pluviôse, z latinského pluviosus - .. Wet) 5. mesiac (január 20/21 - 18/19 február) francúzskeho republikánskeho kalendára (1793 až 1805) * * * PLYUVIOZPLYUVIOZ (French pluviose, z latinského pluviosus -. daždivom)., 5. mesiac (január 20/21 - 18/19 február) francúzskeho republikánskeho kalendára (1793-1805)

Collegiate Dictionary, 2009

<- 1 -> ..