Plazmín je ... Čo je to plazmin?

plazmín (fibrinolysin), enzýmu, ktorý katalyzuje hydrolytické štiepenie peptidov a esterov arginín a lyzín; prevádza fibrín na rozpustné produkty, čo prispieva k vyriešeniu trombu. * PLAZMINPLAZMIN, enzýmu, ktorý katalyzuje hydrolytické štiepenie peptidov a esterov arginínu ( cm Neo.) A lyzín; prevádza fibrín na rozpustné produkty, čo prispieva k vyriešeniu trombu.

encyklopedický slovník. 2009.